گروه دماسازان بهین ویستا همواره تلاشگر و پویا در جذب بروز ترین فن اوری ها در زمینه طراحی فروش و اجرای تاسیسات مکانیکی... کوشا می باشد ریشه موفقیت و بالندگی این مجموعه در به کارگیری فن اوری‌های روز و دانش فنی و مهندسی در طراحی های جدید می باشد این مجموعه با استفاده از طراحی و آماده سازی نقشه های حین اجرای مربوطه و از استفاده به روز ترین روش ها با اتکا بر واحد توسعه و تحقیق فعالیت می نماید گروه دماسازان بهین ویستا نمایندگی شرکت برودتی و حرارتی گری در جنوب کشور می باشد.

کارخانه گری در سال ۱۹۹۱ در شهر زوهای چین کار خود را در زمینه تهویه مطبوع آغاز کرده است و تا به امروز محصولات آن در بیش از ۲۰۰ کشور وجود دارد و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع خانگی در این شرکت به بیش از ۶۰ میلیون دستگاه و ظرفیت تولید سالانه سیستم های تهویه مطبوع تجاری به ۵/۵ میلیون دستگاه، افزایش یافته است.

 
 • اسپلیت دیواری گری

  GREE-H1 30-36 اسپلیت دیواری گری دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی با تکنولوژی اینورتر در ظرفیت های 30000 و 36000 BTU/h  
 • اسپلیت دیواری گری

  GREE-H1 اسپلیت دیواری گری دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی با تکنولوژی اینورتر در ظرفیت های 12000، 18000 و 24000 BTU/h  
 • اسپلیت دیواری حاره ای گری

  GREE–C3 اسپلیت دیواری حاره ای گری دارای عملکرد سرمایشی با تکنولوژی اینورتر در ظرفیت های 12000، 18000 و 24000 BTU/h  
 • اسپلیت ایستاده حاره ای گری

  GREE T2`Matic اسپلیت ایستاده حاره ای گری دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 48000 و 55000 BTU/h  
 • اسپلیت دیواری گری

  GREE R4`Matic اسپلیت دیواری گری با عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 9000، 12000، 18000 و 24000 BTU/h  
 • اسپلیت دیواری حاره ای گری

  GREE Q2`Matic اسپلیت دیواری حاره ای گری دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 30000 و 36000 BTU/h  
 •  اسپلیت دیواری گری

  GREE Q`Matic(B2) اسپلیت دیواری گری با عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 9000، 12000، 18000 و 24000  BTU/h  
 •  اسپلیت ایستاده اینورتر گری

  GREE i`Crown اسپلیت ایستاده اینورتر گری دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت 24000 BTU/h    
 • اسپلیت کاستی گری مناسب برای مناطق حاره ای

  GREE GKH T3 اسپلیت کاستی گری مناسب برای مناطق حاره ای با عملکرد سرمایشی-گرمایشی و سرمایشی در ظرفیت های 30000، 36000 و 48000 BTU/h    
 • اسپلیت کاستی گری

  GREE GKH اسپلیت کاستی گری با فناوری اینورتر و عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 18000، 24000، 30000، 36000 و 42000 BTU/h    
 • اسپلیت دیواری حاره ای گری

  GREE G4`MATIC اسپلیت دیواری حاره ای گری دارای عملکرد سرمایشی در ظرفیت های 18000، 24000، 30000 و 36000  BTU/h