- طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی انواع تصفیه آب (خانگی و صنعتی)
- طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی انواع تصفیه خانه فاضلاب
- طراحی پکیج تصفیه آب خانگی بر حسب نتایج آب هر منطقه
- طراحی و ساخت انواع سختی گیر از جنس FRP